Friday

Salah Menyalah

Hayati cerita ini tentang empat bersaudara
Ada satu cerita tentang 4 orang yang bernama Everybody, Somebody, Anybody dan Nobody.
Ada tugas penting untuk dibuat, dan Everybody pasti yang Somebody yang akan buat.
Anybody saja boleh membuatnya, tetapi Nobody yang membuatnya. Somebody amat marah kerana ia merupakan kerja Everybody.
Everybody ingat Anybody saja boleh membuatnya, tetapi Nobody sedar bahawa tidak ingin membuatnya.
Ia berakhir dengan Everybody menyalahkan Somebody apabila Nobody buat apa yang Anybody saja boleh buat.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home