Tuesday

Faktor Menyekat dan Mendorong Kreativiti

Faktor Yang Menyekat Kreativiti

Hallman diadalam bukunya Techniques of Creative Thinking mengemukakan empat faktor yang menyekat kreativiti seseorang.

1. Tekanan supaya ikut sahaja kebiasaan-kebiasaan yang ada.
2. Tidak menyukai sikap bermain-main.
3. Terlalu mementingkan kejayaan dan mengharapkan ganjaran daripada kejayaan.
4. Takut ditertawa.


Mendorong Kreativiti

Seterusnya Hallman menyenaraikan tujuh perkara yang dapat dilakukan oleh ibu bapa dan guru-guru untuk merangsang pertumbuhan kreativiti kanak-kanak :

1. Jangan cepat-cepat menilai.
2. Gunakan soalan-soalan terbuka.
3. Galakan minat belajar sendiri.
4. Galakkan minat terlebih belajar.
5. Galakkan fleksibiliti intelektual.
6. Galakkan penilaian kendiri.
7. Bantu mereka mengalami kekecewaan dan kegagalan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home