Tuesday

Keperluan /Keinginan Manusia

Kita semua mempunyai keperluan dan keinginan . Ada yang asas dan ada yang khusus. Fikirkan cara-cara untuk memenuhi beberapa keperluan/keinginan pelanggan berikut :

Keinginan untuk dikenali.
Keinginan untuk keselesaan fizikal.
Keinginan untuk menjadi cekap.
Keinginan untuk difahami.
Keinginan untuk mengelakkan daripada menerima tekanan.
Keinginan untuk diingati.
Keinginan untuk dihormati.
Keinginan untuk diperlukan.
Keinginan untuk membuat keputusan sendiri.
Keinginan untuk mendapat pengetahuan dan maklumat.
Keinginan untuk dipercayai dan mempercayai.
Keinginan untuk disokong secara moral.
Keinginan untuk hiburan.
Keinginan untuk melakukan kerja-kerja yang tidak membosankan.
Keinginan untuk berekreasi.
Keinginan untuk menutup rahsia diri.
Keinginan untuk mendapatkan galakkan intelektual.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home